Blog Archives

North Beach


North Sea

Photo take : Wisata Bahari Lamongan
Event : Makrab Taekwondo UNS 2013

Advertisements

Photo take : Wisata Bahari lamongan (WBL)
Event : Makrab Taekwondo UNS 2013

Gak Pernah Gak Suka Seafood


Gak Pernah Gak Suka Seafood

Sarapan seafood at WBL

Advertisements

Terlalu Mainstream Kalo Kayak Gini Katanya Bikin Muntah.


Ranger Ranger speed flip Speed Flip

 

Photo take : WBL (Wisata bahari Lamongan)
Event : Makrab Taekwondo UNS 2013

Advertisements
%d bloggers like this: